Bài học “an dân” và “lòng dân” từ trong đại dịch: Kỳ 1 chiến lược “phủ” vaccine thần tốc

Thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai do đại dịch Covid-19 gây ra. Tỉnh Quảng Ninh nằm trong số ít những địa phương giữ được vùng xanh an toàn, với hơn  90 ngày chưa phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Để làm được điều này, song song với việc điều hành để khôi phục nền kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của Nhân dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Một trong những bài học thành công được tỉnh xác định xuyên suốt từ chủ trương, đến chính sách và đời sống đều phải từ xuất phát từ vị trí “Nhân dân là trung tâm, Nhân dân là chủ thể”.
Theo báo Quảng Ninh