“Áo xanh” trên mặt trận phòng, chống dịch

Năm 2021, cùng với cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thanh niên trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, tham gia trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Chỉ đạo tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh.